Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Sacramentsprocessie over de grachten

Zondag 18 juni 11.15 uur Amsterdam

gepubliceerd: maandag, 12 juni 2017
De Middeleeuwse processie loopt voor het lof binnen in de Oude Kerk
De Middeleeuwse processie loopt voor het lof binnen in de Oude Kerk
De tegenwoordige processie trekt over de grachten van de stad
De tegenwoordige processie trekt over de grachten van de stad

Op 18 juni 2017 trekt de Amsterdamse Sacramentsprocessie voor de 14e keer weer vanuit de Onze Lieve Vrouwekerk langs de grachten van Amsterdam. Na een plechtige eucha­ris­tie­viering zal onze bisschop, Mgr. J.M. Punt, met het Aller­heiligste (een geconsa­creerde hostie) en daarmee in te­gen­woor­dig­heid van Christus door de straten en over de grachten van de stad trekken.

Al eeuwenlang tonen Amsterdammers met deze processie op bijzondere wijze hun aanhan­ke­lijkheid en verering voor Christus. In de Middeleeuwen liepen de stadstrompetters in de processie voorop gevolgd door de Amsterdamse schutters in harnas en gewapend met een boog. Ze werden gevolgd door de gilden met vaandels en beelden. De processie trok toen tussen Nieuwe en Oude Kerk.

De kern van de processie was (en is) de gewijde hostie, het Heilig Sacrament waarin Christus te­gen­woor­dig komt. De gewijde hostie wordt in een prachtige monstrans aan de omstanders getoond. De monstrans wordt door een priester gedragen onder een dakje, het baldakijn, dat vroeger door de burge­mees­ters van de stad, omringd door kaarsendragers, omhoog werd getild.

Te­gen­woor­dig loopt de harmonie van Volendam voorop, gevolgd door groepen die de katholieke en orthodoxe (oosterse) christelijke gemeen­schappen van Amsterdam vertegen­woor­digen. Aan het einde van de processie is al van ver het baldakijn zichtbaar, in onze tijd gedragen door priester­stu­denten, met daaronder de monstrans, gedragen door de bisschop van Haarlem-Amsterdam of de Apos­to­lisch Nuntius.

De christelijke gemeen­schap van Amsterdam loopt aldus op 18 juni weer achter het baldakijn en toont zo haar eeuwenoude aanhankelijkheid en verering voor het Heilig Sacrament. Zij draagt zo ook haar geloof uit in verbondenheid met Christus en haar voorouders.

Details

datum: zondag 18 juni 2017 (vaderdag)
tijd: 11.15 uur - Aanvang Eucha­ris­tie­viering in de Onze Lieve Vrouwekerk
12.45 uur - Sacramentsprocessie over de grachten
13.30 uur - Afsluitend plechtig lof in de Onze Lieve Vrouwekerk
adres Onze Lieve Vrouwekerk
Keizersgracht 220, Amsterdam
website: www.olvkerk.nlBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose