Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Nieuwe automatisering voor parochies

gepubliceerd: donderdag, 29 juni 2017
Nieuwe automatisering voor parochies

Parochies in de bisdommen krijgen te maken met een nieuwe automatisering. Onder meer Europese wet- en regelgeving maakt dit nood­zakelijk. De Europese Unie schrijft in privacy­wetgeving namelijk voor dat mensen vanaf mei 2018 hun gegevens moeten kunnen inzien, waar deze bewaard worden.

In het huidige automatiseringssysteem Navision zou dit te ingewikkeld worden. De economen van de zeven Nederlandse bisdom­men hebben daarom na onderzoek en in overleg een nieuwe oplossing gevonden die Navision zal vervangen.

Tijdens voorlichtings­avonden in de bisdom­men krijgen penning­mees­ters en andere financiële bestuurders momenteel een toelichting van Wil van de Molengraft. Hij is econoom van het bisdom ’s-Her­to­gen­bosch en leidt het project nieuwe automatisering samen met de econoom van het bisdom Groningen-Leeuwarden, Mariska Lulofs.

‘De concrete aanleiding voor de vernieuwing was niet alleen de wet- en regelgeving rond privacy’, legt Wil van de Molengraft op deze avonden uit. Voordelen van de nieuwe automatiserings­oplossing zijn ook dat de pakketten up to date en gebruiksvriendelijk zijn en dat nieuwe functionaliteiten mogelijk worden. Navision kent vier modules: ledenadministratie, financieel, kerkbijdrage, begraaf­plaats. De nieuwe automatisering vervangt deze door twee pakketten: Exact Online en DocBase. De pakketten worden waar dat nodig is aan elkaar gekoppeld. Medewerkers van Exact Online en van DocBase zijn aanwezig op de avonden en geven een korte toelichting.

Gedurende de periode mei tot en met oktober 2017 wordt gewerkt aan de inrichting van de nieuwe automatisering. Met vrijwilligers en professionals van de bisdommen zijn vier werk­groepen gevormd voor de toekomstige inrichting van de ledenadministratie, de kerkbijdrage, de financiële- en de begraaf­plaatsadministratie. Verder is er een klankbord­groep die na de zomer actief in het inrichtingsproces wordt betrokken. Vanaf oktober 2017 volgt de fase van opleiding en implementatie. Er zullen regionale opleidingsdagen worden gehouden voor Exact Online en voor DocBase. Er komen handleidingen voor parochies en er zal onder­steuning zijn bij de conversie. Op 30 juni 2019 moeten alle parochies over zijn gegaan naar de nieuwe automatisering.

De hele operatie vraagt een grote inzet. De noodzaak van de nieuwe automatisering is echter duidelijk en de voordelen van de nieuwe automatisering zijn dat ook: betere functionaliteit (met name ook documenten­mana­ge­ment), betere ontsluiting, gebruikersvriendelijk en voorbereid op de toekomst. (rkkerk.nl)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose